Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Hizmeti

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama ve Uygunluk Değerlendirme Hizmeti

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işletmelerde; 30 Nisan 2013 tarihli  28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamdan Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir. Mimoza O.S.G.B uzman ve deneyimli kadrosuyla tesisinizin ayrıntılı bölge incelemesini yapar, mevzuat kapsamında sağlanması gereken şartlar hakkında durum değerlendirmesi yapar.