İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

 • • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
  • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
  • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
  • Eğitim Planı hazırlamak
  • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
  • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
  • Risk Değerlendirmesi yapmak
  • Acil Durum Planı hazırlamak
  • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
  • İç Yönetmelik hazırlamak
  • İş İzni Prosedürü hazırlamak
  • Çalışma talimatları hazırlamak
  • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
  • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
  • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
  • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
  • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
  • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
  • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
  • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
  • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
  • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
  • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
  • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
  • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
  • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
  • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek